Aktualności / Roman Łyszczarz

Roman Łyszczarz

Dyscyplina naukowa rolnictwo, specjalista z zakresu łąkarstwa i polowej produkcji pasz oraz międzyplonów paszowych, użyźniających i konserwujących glebę. Autor specjalistycznych gatunkowo-odmianowych mieszanek trawiasto-motylkowatych wysiewanych w zróżnicowanych bonitacyjnie siedliskach na glebach mineralnych i organicznych we wszystkich zakątkach kraju. Twórca kompozycji mieszankowych na wały przeciwpowodziowe, powierzchnie przyautostradowe, skarpy, pasy startowe lotnisk, w sadach, szkółkach leśnych, elektrowniach panelowych, […]

Dyscyplina naukowa rolnictwo, specjalista z zakresu łąkarstwa i polowej produkcji pasz oraz międzyplonów paszowych, użyźniających i konserwujących glebę. Autor specjalistycznych gatunkowo-odmianowych mieszanek trawiasto-motylkowatych wysiewanych w zróżnicowanych bonitacyjnie siedliskach na glebach mineralnych i organicznych we wszystkich zakątkach kraju. Twórca kompozycji mieszankowych na wały przeciwpowodziowe, powierzchnie przyautostradowe, skarpy, pasy startowe lotnisk, w sadach, szkółkach leśnych, elektrowniach panelowych, skarpach strzelnic i wiejskich boisk sportowych. Propagator innowacyjnej wiedzy łąkarskiej odnoszącej się przede wszystkim do wczesności odmianowej gatunków traw jako najważniejszej ich cechy użytkowej w wielogatunkowych roślinnych zbiorowiskach lucerniano-trawiasto-koniczynowych. Do specjalistycznej praktyki łąkarskiej wprowadził takie pojęcia jak: Jaka łąka taki WUŁ, Łąkarski dekalog, Podsiew wbrew regułom, Temperaturowy wskaźnik wczesności traw, Zimowe sianokosy, Obornik jak aspiryna, Dezorganizacja nawożenia, Bronowanie jak czesanie. Narrator w specjalistycznych filmach nt. trwałych i polowych użytków zielonych, ich bioróżnorodności, sposobów renowacji oraz roli odmian traw we współczesnym łąkarstwie.