O projekcie

Uprawa z Zastosowaniem Technologii "Strip Till" i "No Till" w Polityce Węglowej 

Pierwszy taki projekt

W dzisiejszych czasach, ochrona środowiska naturalnego i zrównoważone rolnictwo stały się priorytetem dla wielu krajów i organizacji na całym świecie. W ramach tego podejścia coraz większą uwagę przywiązuje się do rolnictwa bezorkowego, które może przyczynić się do utrzymania węgla w glebie oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Ten projekt ma na celu porównanie dwóch innowacyjnych technologii uprawy: "Strip Till" i "No Till", w porównaniu z tradycyjną uprawą z użyciem pługa i agregatu uprawowego. Analizowane będą nakłady, koszty oraz zyski związane z uzyskaniem plonu. Jednym z głównych celów projektu jest ukazanie korzyści płynących z wykorzystania najnowszych technologii rolniczych, zwłaszcza maszyn specjalistycznych od renomowanych producentów, takich jak SUMO i NOVAG.

Technologia "No Till" to bardziej zaawansowana metoda, w której gleba pozostaje całkowicie nietknięta przez jakiekolwiek narzędzia. Rośliny są sadzone w reszcie pozostawionej po poprzednim zbiorze, co minimalizuje zakłócenia struktury gleby. Technologia ta jest szczególnie korzystna dla ochrony gleby przed erozją i zachowaniem w niej węgla organicznego.

Technologia "Strip Till" to metoda uprawy, która minimalizuje zakłócenia struktury gleby poprzez wykorzystanie specjalnego narzędzia, które tworzy wąskie pasy (paski) w glebie, pozostawiając resztę obszaru nietkniętą. W tych pasach dokładnie umieszcza się nasiona i nawóz, co prowadzi do minimalizacji strat wody i składników odżywczych. Dzięki temu technologia "Strip Till" może znacznie obniżyć koszty produkcji i wpływać na większy plon.

Koszty i zyski: Projekt uwzględnia analizę kosztów związanych z inwestycją w specjalistyczne maszyny od producentów SUMO i NOVAG do implementacji technologii "Strip Till" i "No Till". Koszty te mogą być początkowo wyższe niż tradycyjne metody uprawy, ale mogą się zwrócić w dłuższej perspektywie czasowej poprzez oszczędności na paliwie, mniejsze zużycie wody oraz wyższy plon.

Polityka węglowa: Projekt uwzględnia również aspekty związane z polityką węglową, ponieważ technologie "Strip Till" i "No Till" mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych związanych z rolnictwem. Ochrona gleby i zachowanie w niej węgla organicznego stają się coraz ważniejsze w globalnych wysiłkach na rzecz zmniejszenia zmian klimatycznych.

Porównanie z tradycyjną uprawą: Tradycyjna uprawa, w której używany jest pług i agregat uprawowy, wiąże się z intensywnym zakłócaniem struktury gleby. To może prowadzić do erozji gleby, utraty węgla organicznego oraz zwiększenia emisji gazów cieplarnianych związanych z procesem uprawy. W przeciwieństwie do tego, technologie "Strip Till" i "No Till" pozwalają na utrzymanie struktury gleby oraz zwiększenie jej zdolności do przechowywania węgla.

Polityka węglowa: Projekt uwzględnia również aspekty związane z polityką węglową, ponieważ technologie "Strip Till" i "No Till" mogą przyczynić się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych związanych z rolnictwem. Ochrona gleby i zachowanie w niej węgla organicznego stają się coraz ważniejsze w globalnych wysiłkach na rzecz zmniejszenia zmian klimatycznych.

Pola testowe

Pole IV

Pole III

Pole II

Pole I

Lokalizacje

Lokacja 1Lokacja 2

Lokacja 3

Eksperci

Wkrótce

Wkrótce

Park maszynowy