Wyniki badań / 2022

Trzeci pokos 2022

1 min

DWA RAZY WIĘCEJ masy zielonej z takiego samego areału – efekty trzeciego pokosu Akademii Agrihandler

W miejscowości Łodygowo (województwo warmińsko-mazurskie), na jednym z pól doświadczalnych Akademii Agrihandler, miał miejsce trzeci pokos trwałych użytków zielonych. Wstępne wyniki całego procesu pokazują, że na poletkach, gdzie stosowana była technologia Agrihandler zebrano o 113% więcej trawy. Jest to genialny wynik! Z takiego samego areału uzyskano ponad DWA RAZY WIĘCEJ masy zielonej.

Wyniki badania
GR Łodygowo
masa zielona
Pole 1 pas kontrolny5 460 kg
Pole 2
Aplikacja doglebowa + areacja
11 620kg
Pole 3
Aplikacja doglebowa
8 120 kg
Pole 4
Areacja
4 260 kg