O projekcie

Pierwszy taki projekt w Polsce: Akademia Agrihandler

Głównym założeniem projektu „Akademia Agrihandler” jest zmniejszenie kosztów produkcji mleka, poprawa jakości gleby oraz zmniejszenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii pielęgnacji użytków zielonych. Istotne będą nie tylko zmiany dotyczące objętości otrzymanych zbiorów, czy zmniejszenie (wyeliminowanie) konieczności stosowania sztucznych nawozów. Kluczowymi elementami będą wyższa jakość zebranego materiału, a więc możliwość zwiększenia udziału naturalnej paszy, przy zachowaniu najwyższej troski o środowisko naturalne i zachowaniu wody w glebie.

Pomysłodawcy planują 3 letni projekt badawczy, podczas którego firma będzie eksploatowała trzy wynajęte pola uprawne. Każde z nich zostanie podzielone na cztery osobne części, na których zostaną zastosowane inne techniki agrarne. Projekt będzie prowadzony pod nadzorem Prof. dr hab. inż. Romana Łyszczarza, który jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie rozwoju traw. Wydział Rolnictwa i Biotechnologii Politechniki Bydgoskiej reprezentowany przez Prof. dr hab. inż. Mirosława Kobierskiego zajmie się szerokimi badaniami i ich analizą

Projekt zakłada, że przed rozpoczęciem prac polowych zostaną zebrane próbki ziemi, trawy i gnojownicy oraz poddaniu ich analizie w celu odpowiedniego doboru materiałów i składników. Mierzone będą również takie parametry jak nasłonecznienie, ilość opadów, wilgotność gleby i inne. Badania takie będą prowadzone regularnie w trakcie trwania projektu.

W marcu, planujemy przystąpić do procesu aeracji, czyli usuwania zagęszczeń w wierzchniej warstwie użytków zielonych, z wykorzystaniem aeratora marki Evers. Kolejnym etapem będzie doglebowa aplikacja nawozu organicznego (gnojowica, gnojówka, poferment). Na polu podczas realizacji zakładanego procesu pracować będą, aplikator Veenhuis Ecojet 7.60 wraz z beczka asenizacyjna Veenhuis Profiline 19450.

Cały proces, na różnych etapach, będzie komentowany przez naukowców i dostawców maszyn. W celu udokumentowania wykonanych zabiegów projekt będzie rejestrowany w trybie ciągłym. O wszystkich postępach i efektach będziemy informowali na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej, mediów społecznościowych oraz prasy branżowej. Inicjatorzy są przekonani, że odpowiednia edukacja hodowców, między innymi przy pomocy takich projektów badawczych, pozwoli na zmianę podejścia do użytków zielonych w najbliższych latach, a co za tym idzie realizacji celów ekonomicznych i środowiskowych.

Zgodnie z wytycznymi przepisów dotyczących obszarów Natura 2000, w roku planowane są trzy pokosy. W maju, lipcu oraz we wrześniu zakładamy koszenie z wykorzystaniem kosiarki motylowej z kondycjonerem marki ELHO i efektywne zbiory zielonki za pomocą samozbierającej przyczepy znanej i cenionej marki Schuitemaker.

Po każdym pokosie, nastąpi ponowne doglebowe nawożenie gleby. Jesienią zamierzamy zakończyć prace posezonowe zabiegiem głęboszowania za pomocą urządzenia EVERS. Zabieg ten ma pozytywny wpływ na zawartość tlenu w glebie oraz poprawia gospodarkę wodną łąki.

Pola testowe

Pole I

Pas kontrolny - nawożenie powierzchniowe

  • Pas kontrolny - nawożenie powierzchniowe

Pole II

Nawożenie doglebowe

Areacja

Głęboszowanie

  • Nawożenie doglebowe
  • Areacja
  • Głęboszowanie

Pole III

Nawożenie doglebowe

Areacja

  • Nawożenie doglebowe
  • Areacja

Pole IV

Nawożenie doglebowe

  • Nawożenie doglebowe

Lokalizacje

Polanowice

HZiNR Polanowice

Polanowice woj. kujawsko-pomorskie: to właśnie tam dzięki uprzejmości HZiNR Polanowice i podpisanej umowie o współpracy powstało 4 hektarowe pole doświadczalne (łąki) na którym przez wiele miesięcy Agrihandler wspólnie z Partnerami będzie dokonywał zabiegów na trwałych użytkach zielonych według różnych metod z użyciem maszyn i osprzętów Agrihandler.

Łodygowo

Gospodarstwo Rolne Karwowski Andrzej

Powierzchnia łączna 300 ha
Powierzchnia użytkowa 300 ha
Użytki zielone 100 ha
Użytki orne 250 ha

Od IV do VI klasa gleby

Struktura upraw: kukurydza, kiszonka, pszenżyto, jęczmień ozimy.

To wielopokoleniowe gospodarstwo w Łodygowie składa się z trzech indywidualnych gospodarstw. Na ich terenach znajduje się mikrobiogazownia rolnicza użytkowana od 5 lat, od roku zainstalowana jest fotowoltaika. Dzięki tym inwestycjom gospodarstwo jest samowystarczalne energetycznie.

Przecza

Gospodarstwo: Mlekoland Sp. z o.o

Powierzchnia łączna 600 ha
Użytki zielone 100 ha

Struktura upraw: kukurydza, zboża paszowe, pszenica ozima, rzepak, żyto
bonitacja gleby IV, V, VI

Park maszynowy: Ciągniki: Steyr, John Deere, Massey Ferguson, New Holland, 2 x ładowarka teleskopowa JCB, Claas Jaguar, kombajn Claas, New Holland

Eksperci

Mirosław Kobierski

Prof. dr hab. inż.

(Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska) od roku 1994 prowadzi badania dotyczące oceny jakości gleb Pomorza i Kujaw, a zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z chemią gleb w aspekcie ich cech użytkowych; mineralogią gleb wytworzonych z różnych skał macierzystych; właściwościami fizycznymi oraz składem chemicznym gleb na tle ich genezy; pierwiastkami śladowymi i ich mobilnością w glebach; naturalną zmiennością przestrzenną gleb i ich charakterystyką; właściwościami materii organicznej gleb różnie użytkowanych; aktywnością enzymatyczną na tle właściwości chemicznych gleb; interakcją gleba–roślina; analizą dyfraktometryczną próbek środowiskowych i nanokoloidów. Aktualny dorobek publikacyjny obejmuje autorstwo i współautorstwo 117 oryginalnych prac oraz kilkunastu ekspertyz i opracowań dotyczących m.in. oceny składu mineralogicznego materiałów technologicznych i odpadowych, preparatów nawozowych i dodatków paszowych oraz innowacyjnych nanopreparatów.

Roman Łyszczarz

Prof. dr hab. inz.

Dyscyplina naukowa rolnictwo, specjalista z zakresu łąkarstwa i polowej produkcji pasz oraz międzyplonów paszowych, użyźniających i konserwujących glebę. Autor specjalistycznych gatunkowo-odmianowych mieszanek trawiasto-motylkowatych wysiewanych w zróżnicowanych bonitacyjnie siedliskach na glebach mineralnych i organicznych we wszystkich zakątkach kraju. Twórca kompozycji mieszankowych na wały przeciwpowodziowe, powierzchnie przyautostradowe, skarpy, pasy startowe lotnisk, w sadach, szkółkach leśnych, elektrowniach panelowych, skarpach strzelnic i wiejskich boisk sportowych. Propagator innowacyjnej wiedzy łąkarskiej odnoszącej się przede wszystkim do wczesności odmianowej gatunków traw jako najważniejszej ich cechy użytkowej w wielogatunkowych roślinnych zbiorowiskach lucerniano-trawiasto-koniczynowych. Do specjalistycznej praktyki łąkarskiej wprowadził takie pojęcia jak: Jaka łąka taki WUŁ, Łąkarski dekalog, Podsiew wbrew regułom, Temperaturowy wskaźnik wczesności traw, Zimowe sianokosy, Obornik jak aspiryna, Dezorganizacja nawożenia, Bronowanie jak czesanie. Narrator w specjalistycznych filmach nt. trwałych i polowych użytków zielonych, ich bioróżnorodności, sposobów renowacji oraz roli odmian traw we współczesnym łąkarstwie.

Park maszynowy