Park maszynowy

Evers WBG HS 5-450 Głębosz

Głęboszowanie ma pozytywny wpływ na zawartość tlenu w glebie. Wyższe stężenie tlenu umożliwia lepszy rozwój korzeni, a w konsekwencji poprawia zdolność roślin do pobierania wody i składników odżywczych.
Głębosze marki Evers Agro posiadają sprężynujący dysk tnący, który ma regulowaną wysokość. Cięcie runi zapobiega uszkodzeniom podczas spulchniania podłoża. Unikalna konstrukcja zębów głębosza do użytków zielonych zapobiega mieszaniu się górnych i dolnych warstw gleby. Przyczepiona do zębów redlica o szerokości 6 lub 25 cm rozluźnia glebę, rozbijając jej zagęszczenie. Seryjnie wyposażony w zabezpieczenie śruby ścinającej dla każdego zęba, opcjonalnie także w hydrauliczne zabezpieczenie przed przeszkodami.

Inne pojazdy