Wyniki badań / 2023

Trzeci pokos 2023

1 min

Efekty trzeciego pokosu Akademii Agrihandler

Wyniki trzeciego pokosu traw, który wykonywaliśmy w miejscowościach Łodygowo i Polanowice są zbliżone do wartości przy drugim pokosie. Dla Łodygowa- z pola z głęboszowaniem, aeracją oraz aplikacją doglebową otrzymaliśmy o 50% więcej masy zielonej, aniżeli z pasa kontrolnego. W Polanowicach tendencja była odwrotna i z tego samego poletka uzyskaliśmy 90,9% trawy, niż z pola uprawianego konwencjonalnie.

Wyniki badania
GR Łodygowo
GR Polanowice
siano
Pole 1 pas kontrolny4 000 kg11 000 kg
Pole 2 Głęboszowanie + Aplikacja doglebowa + Areacja 6 000 kg10 000 kg