Aktualności / Mirosław Kobierski

Mirosław Kobierski

(Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska) od roku 1994 prowadzi badania dotyczące oceny jakości gleb Pomorza i Kujaw, a zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z chemią gleb w aspekcie ich cech użytkowych; mineralogią gleb wytworzonych z różnych skał macierzystych; właściwościami fizycznymi oraz składem chemicznym gleb na tle ich genezy; pierwiastkami śladowymi i ich […]

(Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska) od roku 1994 prowadzi badania dotyczące oceny jakości gleb Pomorza i Kujaw, a zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień związanych z chemią gleb w aspekcie ich cech użytkowych; mineralogią gleb wytworzonych z różnych skał macierzystych; właściwościami fizycznymi oraz składem chemicznym gleb na tle ich genezy; pierwiastkami śladowymi i ich mobilnością w glebach; naturalną zmiennością przestrzenną gleb i ich charakterystyką; właściwościami materii organicznej gleb różnie użytkowanych; aktywnością enzymatyczną na tle właściwości chemicznych gleb; interakcją gleba–roślina; analizą dyfraktometryczną próbek środowiskowych i nanokoloidów. Aktualny dorobek publikacyjny obejmuje autorstwo i współautorstwo 117 oryginalnych prac oraz kilkunastu ekspertyz i opracowań dotyczących m.in. oceny składu mineralogicznego materiałów technologicznych i odpadowych, preparatów nawozowych i dodatków paszowych oraz innowacyjnych nanopreparatów.