Aktualności / Wiemy jak zwiększyć plon!

Wiemy jak zwiększyć plon!

Trzyletni projekt badawczy Akademia Agrihandler – Akademia Traw dobiegł końca. Na poletkach doświadczalnych w Łodygowie odbył się ostatni pokos trawy. Wyniki projektu pokazują – Akademia Agrihandler wie, jak zwiększyć plon nawet o kilka ton z jednego hektara.

Udostępnij

Akademia Trawy, przez trzy lata realizacji projektu, skupiła się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii do pielęgnacji użytków zielonych. Dzięki zaawansowanym maszynom i innowacyjnym zabiegom agrotechnicznym, uczestnicy mogli zobaczyć, jak można zwiększyć ilość masy zielonej.

III sezon – ostatni pokos w Łodygowie

W maju, w Gospodarstwie Państwa Karwowskich, gdzie przez 3 lata mieliśmy przyjemność prowadzić nasze poletka doświadczalne, odbył się ostatni w ramach Akademii pokos traw. Najlepsze wyniki uzyskaliśmy na polu, na którym wcześniej zastosowaliśmy wszystkie nasze zabiegi: nawożenie doglebowe, aerację oraz głęboszowanie. To właśnie tam zebraliśmy o 45,6% więcej zielonej masy niż na polu uprawianym konwencjonalnie. Drugi w kolejności wynik to 37,1% więcej trawy osiągnęliśmy na poletku z nawożeniem doglebowym i aeracją. Wyniki pokosu w Łodygowie przedstawiają się następująco.


GR Karwowscy

(masa zielona)
Termin zbioru
Pole kontrolne6580 kg09.05.2024
Pole 1 nawożenie doglebowe + aeracja + głęboszowanie9580 kg09.05.2024
Pole 2 nawożenie doglebowe + aeracja9020 kg09.05.2024
Pole 3 nawożenie doglebowe6100 kg09.05.2024

Ostatni pokos zakończył się bardzo dobrymi wynikami, które pokazują, że edukacja i praktyczne zastosowanie nowoczesnych rozwiązań są kluczem do sukcesu w rolnictwie. Akademia Trawy zademonstrowała, że umiejętne gospodarowanie trwałymi użytkami zielonymi nie tylko zwiększa ilość i jakość masy zielonej, ale także przyczynia się do zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska.

Akademia Agrihandler w praktyce – czyli jak to robiliśmy!

Na polach testowych Akademii Agrihandler przeprowadzaliśmy różne zabiegi agrotechniczne. Pierwszym działaniem była aeracja, czyli usuwania zagęszczeń w wierzchniej warstwie użytków zielonych z wykorzystaniem aeratora marki Evers. Następnie przystąpiliśmy do doglebowej aplikacji nawozu organicznego za pomocą wozu asenizacyjnego Veenhuis Profiline 19450 wraz z aplikatorem doglebowym Veenhuis Ecojet 7.60. Poza tym na wybranych polach, zastosowano specjalną mieszankę traw wykorzystując do tego zadania siewnika marki EVERS. Przy pokosach traw wykorzystywaliśmy zestaw firmy Elho: kosiarki czołowej NM 3700 F oraz tylnej typu motyl NM 10500 SideFlow podłączone do ciągnika rolniczego JCB Fastrac 8330. Za efektywne zbiory zielonki odpowiadała przyczepa samozbierająca Schuitemaker Rapide 660.

Akademia Agrihandler okiem Gospodarza i Naukowca

Przeprowadzone badania jednoznacznie wskazują, że nawożenie doglebowe gnojowicą korzystnie wpłynęło na skład chemiczny materiału roślinnego.

„Badania prowadzone w ramach Akademii potwierdziły, że zastosowanie aplikacji doglebowej w różnych wariantach: czy też z głęboszowanie czy z aeracją wyraźnie poprawiły jakość gleby. Przede wszystkim dotyczy to zasobności w potas, fosfor czy magnez, przy czym należy pamiętać, że warunki glebowe które tutaj mamy, wymagają tego, aby zastosować jeszcze dodatkowo nawożenie fosforowe. Po 2 latach badań i analiz glebowych okazało się, że warunki glebowe uległy istotnej poprawie.
W badaniach trawy okazało się, że ma ona lepszą jakość. To oznacza, że aplikacja doglebowa wpływa na poprawę warunków glebowych jak również na uprawę, którą uzyskujemy po jej zastosowaniu w tych wariantach o których mówiłem wcześniej.” 
– komentuje Prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii, Politechnika Bydgoska)

Nowoczesne technologie – jest w nich ogromny potencjał

Gospodarz oraz uczestnik projektu z miejscowości Łodygowo woj. warmińsko-mazurskie) – Łukasz Karwowski, przez trzy lata testował maszyny i różne techniki agrarne stosowane w Akademii Trawy:
 „Minęły 3 lata Akademii Agrihandler w naszym gospodarstwie. To był bardzo dynamicznym dla nas czas, ogrom doświadczeń na tych polach testowych i spostrzeżeń. Wyciągnęliśmy mnóstwo wniosków, że dzięki odpowiedniej pielęgnacji możemy zadbać o nasze użytki zielone i wycisnąć z tego jeszcze większe plony z jeszcze większą produkcją mleka. Potencjał naszych łąk i pastwisk, wzmocnienie odporności na susze dało bardzo dobre wyniki.”

Twórcy Akademii Trawy nie sądzili, że projekt okaże się tak ogromnym sukcesem. Jerzy Petrykowski – Marketing Manager w firmie Agrihandler z entuzjazmem podsumowuje projekt:

„Podejmując się rozpoczęcia Akademii Agrihandler w 2022 roku, nie wiedzieliśmy, jakie efekty przyniosą nasze działania. Jak się okazało, już pod koniec pierwszego sezonu uzyskaliśmy 113% więcej masy zielonej. To jeszcze bardziej napędzało nas do działania. Składam serdeczne podziękowania wszystkim partnerom i osobom zaangażowanym w projekt Akademia Agrihandler za ich nieoceniony wkład. Wasze zaangażowanie i wsparcie były kluczowe dla naszego sukcesu. Razem zbudowaliśmy coś wyjątkowego, co będzie miało długotrwały wpływ na przyszłość rolnictwa.”

Projekt badawczy Akademia Trawy, realizowany przez Agrihandler przez trzy lata, zakończył się imponującymi wynikami. Ostatni pokos trawy na poletkach doświadczalnych w Łodygowie pokazał, że nowoczesne technologie i innowacyjne zabiegi agrotechniczne mogą znacząco zwiększyć plony. Projekt skoncentrował się na zmniejszeniu kosztów produkcji mleka, poprawie jakości gleby i redukcji emisji szkodliwych substancji, co przyczyniło się do zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Efektywne zarządzanie użytkami zielonymi, potwierdzone przez badania naukowe, wskazuje na znaczący potencjał nowoczesnych rozwiązań w rolnictwie. Sukces Akademii Trawy pokazuje, że edukacja i praktyczne zastosowanie technologii są kluczem do przyszłych sukcesów w rolnictwie.

Udostępnij