Wyniki badań

Kalkulacja kosztów

Pole testowe
OkresPracePowierzchniaKosztilość trawy w kg
Wiosna 2022głęboszowanie1ha300 zł
aeracja1ha70 zł
aplikacja doglebowa1ha300 zł
I pokoskoszenie1ha150 zł
zbieranie trawy1ha400 zł12 400
II pokoskoszenie1ha150 zł
zbieranie trawy1ha400 zł7600
aplikacja doglebowa1ha300 zł
III pokoskoszenie1ha150 zł
zbieranie trawy1ha400 zł11 620
IV pokoskoszenie1ha150 zł
Sub Total3240 zł42 620

Podsumowanie całego roku

Koszt produkcji 1T76,02zł
Wartość trawy8524 zł
20 zł/dt
Ekstra zysk z 1 ha3208 zł

2022

Pierwszy pokos 2022

Tabela wyników pokosu

2022

Drugi pokos 2022

Tabela wyników pokosu

2022

Trzeci pokos 2022

Tabela wyników pokosu

2022

Brak

Tabela wyników pokosu

2023
2022